Loading...

Auteur: Editor_Anne

Technologische Innovatie in de Regio Zwolle

De expeditie ‘Tech Innovatie’ gaat over technologische innovatie in de Regio Zwolle. De vraagstukken die we behandelen zijn: hoe zorgen we dat de regio Zwolle technologisch innovatief blijft?

View Details

De Vitale Leefomgeving van de Regio Zwolle

De expeditie ‘Vitale Leefomgeving’ gaat over wonen, werken en vrije tijd in de Regio Zwolle. Het is onze droom dat inwoners van deze regio de gelukkigste mensen van Nederland zijn.

View Details

Expeditieavond Leven Lang Leren: verbinden en samenwerken

‘Als je stopt met leren, begin je met doodgaan’, zo zei Albert Einstein treffend. Dat leren altijd een plek vindt in het leven, staat voor de deelnemers aan de expeditie ‘Leven Lang Leren’, onderdeel van Expeditie Regio Zwolle, buiten kijf.

View Details