Loading...

Expeditie-voortgang

Onze lopende Expedities, Een Leven Lang Leren, Vitale Leefomgeving en Technologische Innovatie hebben ontdekkingen gedaan die iedereen moet weten. Lees hier welke onderzoeken er zijn gedaan en welke kansen hier uit zijn gekomen.

Expeditie 3D in de klas

 • Er is veel interesse in 3D in de klas
 • Veel bedrijven en scholen zijn geïnteresseerd in deelname en de aanmeldingen zijn boven verwachting
 • Doordat er al een concreet product / aanbod was konden we snel van verkennen naar pionieren
 • Het uitbreiden van het aantal partners door middel van samenwerking met de Rabobank in het benaderen van bedrijven
 • Verder te groeien door feedback van scholen en bedrijven en mond-tot-mondreclame
 • Als expeditie wilden we graag direct in de actie, maar het format van Expeditie Regio Zwolle was in eerste instantie vooral gericht op verkenning
 • Toegang tot netwerken met potentiële partners en funding
 • 20 bedrijven en 14 scholen doen al mee!
 • een eerste aftrap op het Palet en de Vlonder in Hattem

Wij vervolgen onze expeditie door verder te pionieren. Tevens zijn we al bezig met het opschalen wat boven verwachting gaat! Zie jij mogelijkheden voor partners of zou je zelf partner willen worden van onze expeditie?  Kom met ons in contact en dan praten we graag verder!

Expeditie Duurzame Pepermunt

 • Het koppelen van partijen die CO2 willen reduceren aan partijen die CO2 uitstoot willen compenseren is een win-win
 • Mensen met weinig financiële ruimte kunnen niet investeren in energiebesparende maatregelen, waardoor de energierekening steeds verder oploopt en het verschil tussen arm en rijk groter wordt (energiearmoede)
 • Het is beter om te focussen op energiefondsen dan op individuele straten en buurten
 • Draagvlak voor ons Duurzame Pepermunt model bij zowel overheid als partijen die CO2 compensatie zoeken is groot
 • Ons model draagt bij aan de energietransitie én het versterken van het sociale klimaat in regio Zwolle
 • Mogelijkheden om een koppeling te maken met de duurzaamheidsagenda
 • Het uitzoeken van juridische gevolgen rond het koppelen van compensatie en reductie van CO2
 • De juiste partijen (koplopers) vinden voor het starten van een pilot
 • Meerdere sessies met verschillende start-up methoden gedaan (bv. Lean Canvas)
 • Netwerk opgebouwd met wethouders
 • Plan uitgewerkt in een praatplaat
 • Samenwerking met een enthousiast en veelzijdig team van 7-8 personen

Wij vervolgen onze expeditie door ons plan nog verder te concretiseren en de juridische mogelijkheden in kaart te brengen. Ook willen we ons plan presenteren in een filmpje om het goed te kunnen promoten bij onze doelgroep(en). Zo zetten we mooie plannen om in actie! Zie jij mogelijkheden om bij te dragen aan onze expeditie?  Kom met ons in contact, dan praten we graag verder!

Expeditie Onderwijs Ondernemers

 • Er zijn al best veel hybride docenten in het huidige onderwijs en hybride docent krijgt steeds meer aandacht binnen het (beroeps)onderwijs
 • De aanwezige kennis en kunde van de hybride docent wordt echter nog niet structureel en voldoende gewaarborgd binnen het huidige systeem en  blijft veelal op individueel niveau
 • Actief beleid maken op bewuste inzet van hybride docenten, hun rol en plaats binnen het (beroeps)onderwijs is zeer wenselijk
 • Hoewel het belang van inzet hybride docent gezien wordt om het bedrijfsleven aan te laten sluiten bij het werkveld, heeft de inzet van hybride docent op dit moment nog niet de hoogste prioriteit bij het werkveld. Op dit moment is voor ondernemers de vraag hoe ze medewerkers kunnen vinden en binden urgenter. Over ca. 3-5 jaar zal de urgentie waarschijnlijk wel weer voelbaar worden en het zou goed zijn als het onderwijs er dan klaar voor is.
 • Er blijkt een urgenter probleem te spelen tussen ondernemers en onderwijsinstellingen; namelijk onvoldoende aansluiting tussen jongeren en bedrijven (in verwachtingen en taal).
 • Het verder ontwikkelen van de rol en positie van hybride docent door middel van de huidige ervaringen én het betrekken van een brede doelgroep (incl. de jongeren zelf)
 • De mogelijkheid om nu al beleid te ontwikkelen door onderwijsinstellingen om te anticiperen op de urgentie over ca. 5 jaar
 • Verder onderzoek te doen naar de aansluiting tussen de leefwerelden en verwachtingen van jongeren en ondernemers en daarop een aanpak te ontwikkelen
 • Het urgentiebesef is nog niet voldoende om hier prioriteit aan te geven
 • Beleid maken is in handen van de onderwijsinstellingen en als expeditie ben je beperkt tot het voldoende onder de aandacht brengen van het probleem en de noodzaak van beleid
 • De vraag van ownership; wie voelt zich verantwoordelijk om de leefwerelden en verwachtingen tussen ondernemers en jongeren te verbinden?
 • We hebben een business canvas model gemaakt
 • We hebben projectplan voor een implementatiepilot gemaakt
 • We hebben diverse stakeholders benaderd en betrokken voor onze verkenning

Wij planten als expeditie een vlag bij deze opgehaalde inzichten, kansen en uitdagingen. Zie jij mogelijkheden om met deze verkenningen aan de slag te gaan? We delen graag onze kennis met je!

Leven lang leren

Expeditie Wereldondernemers

 • Er zijn veel  partijen en initiatieven die actief zijn op het vlak van internationalisering en innovatie
 • In eerste instantie hadden we de focus op de maakindustrie, maar we hebben dit verbreed naar meerdere industrieën en ons vooral gericht op internationalisering
 • Internationalisering laat zich beter definiëren dan innovatie (in combinatie met internationalisering)
 • Door in actie te komen met een design sprint hebben we een concreet product gemaakt en daarmee testen leverde ons waardevolle inzichten op
 • Er zijn veel partijen actief op het vlak van internationalisering en er is nog geen overkoepelend platform om deze bij elkaar te brengen
 • De laagdrempeligheid van het concept platform werkt uitnodigend en is effectief; de betrokken ondernemer kan snel de juiste informatie en connecties vinden
 • Door toenemende (economische) groei en belangstelling voor internationalisering in de regio Zwolle is er een groeiende vraag
  • Als expeditie zijn wij ons als de grondleggers van de basis van dit concept. Wij hebben niet de capaciteit om dit op te schalen.

 

Wij planten als expeditie een vlag bij deze opgehaalde inzichten, kansen en uitdagingen. Wij zijn met partijen in gesprek om te kijken of zij het verder willen overnemen en op kunnen schalen. Daar zijn we erg blij mee! Zo hopen we dat de regio profiteert van ons initiatief om nog meer en sterker te internationaliseren.

Expeditie Techniek als kans voor een vitale leefomgeving

Routekaart

Onze route ging langs inzichten, kansen en uitdagingen.

Inzichten

 • Er zijn al veel initiatieven in de regio op het vlak van Domotica en daarin ook al enkele samenwerkingsverbanden
 • Domotica is een waardevolle toevoeging op het huidige zorgaanbod en werkt sterk preventief

Kansen

 • De diverse initiatieven bij elkaar brengen en van elkaar leren en delen
 • Inzetten op preventie en daarmee bijdragen aan het welzijn van onze regio
 • Het verder ontwikkelen van de afstemming tussen technologie en de behoeften van de inwoners van Regio Zwolle
 • Health Innovation Park is (ook) actief op het vlak van Domotica
 • Samenwerkingsplatformen rondom Domotica zijn nog niet specifiek voor Regio Zwolle georganiseerd, vaak is dit meer lokaal georiënteerd.

Uitdagingen

 • Lokale samenwerkingsplatformen richten zich op hun directe omgeving en hebben minder belang bij een groter samenwerkingsverband (ook vanwege slagkracht en wendbaarheid).

 

Wij zien veel kansen voor dit onderwerp in de regio en ook voor het samenbrengen van diverse initiatieven om het leren en delen te vergroten. Vanwege onze eigen binding met regio Hardenberg en de mooie initiatieven die daar lopen zullen wij deze expeditie niet op regio niveau vervolgen. Wij planten als expeditie een vlag bij deze opgehaalde inzichten, kansen en uitdagingen. Zie jij mogelijkheden om met deze verkenningen aan de slag te gaan? We delen graag onze kennis met je! Neem contact met ons op.

Expeditie Culturele Hotspot

Routekaart

Onze route ging langs inzichten, kansen en issues.

Inzichten

 • Cultuur wordt in toenemende mate meegenomen in gebiedsontwikkeling (integrale aanpak)
 • Het momentum voor één culturele hotspot is nog niet daar; maar we bewegen daar wel naar toe door ontwikkeling en opkomst van kleinere hotspots

Kansen

 • Er is steeds meer aandacht voor het standaard betrekken van cultuur in gebiedsontwikkeling
 • Er zijn diverse initiatieven in de regio Zwolle die cultuur stimuleren en promoten

Uitdagingen

 • In de praktijk is cultuur soms in competitie met andere thema’s en het onderwerp heeft daardoor blijvend aandacht nodig om toe te groeien naar verankering én het creëren van een culturele hotspot

Mijlpalen

 • Er wordt meer gedacht vanuit een culturele hotspot als onderdeel van de stad en regio
 • We hebben bereikt dat er beweging is in het meer gaan organiseren van de Stad/Regio door middel van Stadsproducentschap.

Wij vervolgen onze expeditie door betrokken te blijven bij nieuwe culturele projecten én het zoveel mogelijk verbinden van diverse culturele initiatieven. Zo kweken we een voedingsbodem voor één culturele hotspot. Zie jij mogelijkheden om bij te dragen aan onze expeditie?  Kom met ons in contact en dan praten we graag verder!