Loading...

Vitale leefomgeving

[vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#fcefdb” scene_position=”center” text_color=”light” text_align=”center” overlay_strength=”0.8″ enable_shape_divider=”true” shape_divider_color=”#ffffff” shape_divider_position=”bottom” shape_divider_height=”200″ shape_divider_bring_to_front=”true” shape_type=”triangle”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”44″ alignment=”center” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][divider line_type=”No Line” custom_height=”45″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”center” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=”tilt”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_animated_title heading_tag=”h1″ style=”color-strip-reveal” color=”Extra-Color-1″ text_color=”#000000″ text=”Meer over het thema”][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″]

Expeditieteam Vitale Leefomgeving staat voor saamhorigheid, doen voor elkaar, verantwoordelijk zijn. Wij ambiëren een duurzaam, circulaire en inclusieve samenleving in deze regio maar vooral een bruisend en energiek. Door cultuur als verbinder willen wij mensen van alle leeftijden samenbrengen. Zo krijg je verticale families, (familie zijn zonder bloedband) die voor elkaar zorgen, samen ontwikkelen en naar elkaar omkijken.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#ffd9d8″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” color_overlay=”#ffffff” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_color=”#ffffff” shape_divider_position=”bottom” shape_type=”tilt”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”65″][nectar_animated_title heading_tag=”h2″ style=”color-strip-reveal” color=”Extra-Color-1″ text_color=”#000000″ text=”Expeditie 1: Culturele hotspot”]

Culturele hotspot Zwolle wordt een ontwikkel- en uitvoercentrum voor muziek, podiumkunst, -techniek en kunst voor de totale samenleving. Hier kun je werelden bij elkaar brengen en culturele en maatschappelijke weefsel versterken.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][nectar_btn size=”large” button_style=”regular” button_color_2=”Accent-Color” icon_family=”none” url=”mailto:virginiabibiana@gmail.com” text=”Mail Gina om mee te doen” margin_left=”50″][divider line_type=”No Line” custom_height=”80″][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][team_member image_url=”487″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Gina Maria” job_position=”Projectleider Culturele Hotspot” description=”virginiabibiana@gmail.com”][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#f4fce8″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” color_overlay=”#ffffff” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_color=”#ffffff” shape_divider_position=”bottom” shape_type=”speech”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”65″][nectar_animated_title heading_tag=”h2″ style=”color-strip-reveal” color=”Extra-Color-1″ text_color=”#000000″ text=”Expeditie 2: Duurzame Pepermunt”]

Doel van de expeditie is dat er een energie-bespaarfonds (werknaam voorlopig: Pepermunt) wordt gecreëerd. Dat fonds stelt een groep bewoners in een Zwolse straat in staat om gezamenlijk energiebesparende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld: aanschaffen van en aanbrengen van isolatiemateriaal via gezamenlijke inkoop van goederen en diensten bij bedrijven in Zwolle/de regio Zwolle; idem van zonnepanelen, sedumdaken, warmtebron,…). Een groep Zwolse vrijwilligers-materiedeskundigen ondersteunt de straat-groep-bewoners. De bewoners die de maatregelen zelf kunnen financieren, doen dat ook en profiteren van de gezamenlijke inkoop en vervolgens van de lagere energierekening. De bewoners die de maatregelen niet zelf kunnen financieren, krijgen de kosten voorgeschoten vanuit het fonds. De verlaging van de energielasten dragen zij voor het grootste deel af aan het fonds, dat daardoor weer aangevuld wordt, een klein deel van die verlaging houden ze zelf. Zo werken we samen aan de energietransitie, is het betaalbaar voor iedereen en bevorderen we sociale duurzaamheid.

[nectar_btn size=”large” button_style=”regular” button_color_2=”Accent-Color” icon_family=”none” url=”http://expeditieregiozwolle.nl/expeditievoortgang/” text=”Bekijk status” margin_left=”40″ margin_bottom=”40″][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][team_member image_url=”477″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Arjan de Vries” job_position=”Projectleider duurzame Pepermunt” description=”info@zwolsepepermunt.nl”][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#eaf0ff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” color_overlay=”#ffffff” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_color=”#ffffff” shape_divider_position=”bottom” shape_type=”speech”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”65″][nectar_animated_title heading_tag=”h2″ style=”color-strip-reveal” color=”Extra-Color-1″ text_color=”#000000″ text=”Expeditie 3: Techniek als kans voor een vitale leefomgeving”]

Steeds meer organisaties zetten zich gezamenlijk in voor een vitale leefstijl en preventie: voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Ook het waar mogelijk eerder ‘afbouwen van zorg’ en het versterken van ‘veerkracht’ is een vorm van preventie. Vanuit het regionaal Zorg & Welzijn Plein in het LOC+ te Hardenberg, wordt momenteel onderzocht op welke wijze daar verder invulling aan gegeven kan worden. Steeds meer komen hier ook de kansen van Domotica (elektronica in huis) bij kijken. Het zou mooi zijn als deze servicegerichte oplossingen meer aansluiting krijgen op behoeften van inwoners uit de gehele regio. Op die manier kunnen zij o.a.:

  • langer comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen (smarthomes)
  • meer in contact staan met anderen (social media)
  • vanuit huis zorg regelen (digitale cliëntenportaal)
  • duurzamer leven (slimme energiemeters)

Duidelijk is dat de zorgvraag stijgt, terwijl de budgetten veelal onder druk staan. De techniek biedt volop kansen voor een vitale leefomgeving. Daarom is het doel van deze expeditie: ‘het samen uitvinden welke unieke Domotica-oplossingen een stevige bijdrage kunnen leveren aan een vitale regio’.

Het blijkt dat er al vele innovatieve oplossingen beschikbaar zijn, maar dat niet iedereen daarvan op de hoogte is. Zo is er momenteel onnodig een gat tussen aanbod en vraag. Vanuit het LOC+ is al samenwerking met o.a. de GGD, Accare, Tactus, MBO zorgopleidingen van het Alfa-college, HBO-zorg van LOI, het regionale samenwerkingsverband ‘Vitaal Vechtdal’, de Baalderborg Groep en de Saxenburg Groep. Ook is er contact met bijv. de woningcorporaties. De bedoeling is met de expeditie aansluiting te zoeken bij de Regio Zwolle om op die manier de nieuwe technologieën van e-health ontwikkelingen optimaal te benutten.

[nectar_btn size=”large” button_style=”regular” button_color_2=”Accent-Color” icon_family=”none” url=”http://expeditieregiozwolle.nl/expeditievoortgang/” text=”Bekijk status” margin_left=”40″ margin_bottom=”40″][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][team_member image_url=”599″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Heidi Mensink” job_position=”Projectleider Techniek als kans voor een vitale leefomgeving” description=”heidi.mensink@loc-hardenberg.nl”][divider line_type=”No Line” custom_height=”50″][/vc_column][/vc_row]